Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2019/20

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Rekrutacja

Opis

Rekrutacją są objęte wszystkie studia podyplomowe oferowane przez jednostki Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2019/2020. Tury rekrutacji na poszczególne studia mogą się odbywać w różnych terminach. Proszę zwrócić na to uwagę. Także różne mogą być wymagane dokumenty.

Studia będą dodawane do rekrutacji sukcesywnie.

Programy i tury rekrutacji

Lp. Studia Tura 1 Tura 2 Tura 3 Tura 4
1 CSR - Psychologia biznesu odpowiedzialnego społecznie od: 01.06.2019 00:01
do: 07.10.2019 23:59
2 Interdyscyplinarne Podyplomowe Studium Kształcenia Tłumaczy (IPSKT) od: 04.06.2019 00:01
do: 02.09.2019 23:59
od: 04.09.2019 00:01
do: 13.10.2019 23:59
3 Podyplomowe Studia Bezpieczeństwa Wewnętrznego od: 16.03.2019 00:01
do: 31.10.2019 23:59
4 Podyplomowe Studia Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Unii Europejskiej od: 16.07.2019 00:01
do: 31.10.2019 23:59
5 Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa od: 01.06.2019 00:01
do: 30.09.2019 23:59
od: 02.10.2019 23:59
do: 20.11.2019 23:59
6 Podyplomowe Studia Bioetyczne od: 02.09.2019 00:01
do: 30.09.2019 15:00
7 Podyplomowe Studia Edukacji Niezależnej od: 16.03.2019 00:01
do: 08.09.2019 23:59
8 Podyplomowe Studia Filozoficzne od: 02.09.2019 00:01
do: 04.10.2019 15:00
9 Podyplomowe Studia Kultura Kulinarna od: 27.06.2019 13:56
do: 27.09.2019 13:56
10 Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne w zakresie Edukacji Integracyjnej Dzieci z Niepełnosprawnościami od: 20.05.2019 07:15
do: 06.10.2019 23:59
od: 11.10.2019 23:59
do: 06.12.2019 23:59
od: 11.12.2019 09:00
do: 13.01.2020 23:59
od: 14.02.2020 07:00
do: 28.02.2020 23:59
11 Podyplomowe Studia Menadżerskie FinTech od: 05.06.2019 00:01
do: 30.09.2019 23:59
od: 01.10.2019 00:01
do: 04.12.2019 23:59
12 Podyplomowe Studia Menedżerskie - Skarbowość Korporacyjna od: 05.06.2019 00:01
do: 30.09.2019 23:59
13 Podyplomowe Studia Menedżerskie Sukcesja w Biznesie od: 05.06.2019 00:01
do: 30.09.2019 23:59
14 Podyplomowe Studia Menedżerskie dla Menedżerów Sprzedaży od: 05.06.2019 00:01
do: 30.09.2019 23:59
od: 01.10.2019 00:01
do: 14.12.2019 23:59
15 Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie Audytu i Kontroli Wewnętrznej od: 05.06.2019 00:01
do: 05.10.2019 23:59
16 Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie Innowacyjności Technologii w Biznesie od: 05.06.2019 00:01
do: 30.09.2019 23:59
17 Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie Konsument 3.0 od: 05.06.2019 00:01
do: 30.09.2019 23:59
18 Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie Marketingu Produktów Farmaceutycznych od: 05.06.2019 00:01
do: 30.09.2019 23:59
od: 01.10.2019 00:01
do: 09.11.2019 23:59
19 Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie Negocjacji w Biznesie od: 05.06.2019 00:01
do: 30.09.2019 23:59
od: 01.10.2019 00:01
do: 16.11.2019 23:59
20 Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie Ogólnomenedżerskim od: 05.06.2019 00:01
do: 30.09.2019 23:59
od: 01.10.2019 00:01
do: 10.11.2019 23:59
21 Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie Zarządzania Projektami Informatycznymi od: 05.06.2019 00:01
do: 30.09.2019 23:59
22 Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie Zarządzania Projektem (Project Management) od: 05.06.2019 00:01
do: 15.10.2019 23:59
23 Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi od: 05.06.2019 00:01
do: 30.09.2019 23:59
od: 01.10.2019 00:01
do: 30.10.2019 23:59
24 Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie Zarządzania dla Twórców, Artystów i Animatorów Kultury od: 05.06.2019 00:01
do: 30.09.2019 23:59
od: 01.10.2019 00:01
do: 02.12.2019 23:59
25 Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie Zarządzania i Ewaluacji Projektów Współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej od: 05.06.2019 00:01
do: 30.09.2019 23:59
26 Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie Zarządzania na Rynku Dzieł Sztuki od: 05.06.2019 00:01
do: 30.09.2019 23:59
od: 01.10.2019 00:01
do: 16.11.2019 23:59
27 Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie Zarządzania w Ochronie Zdrowia od: 05.06.2019 00:01
do: 15.11.2019 23:59
28 Podyplomowe Studia Menedżerskie – Finanse w praktyce prawniczej od: 05.06.2019 00:01
do: 30.09.2019 23:59
29 Podyplomowe Studia Muzealnicze od: 01.10.2019 11:54
do: 15.12.2019 11:54
od: 07.01.2020 08:00
do: 18.02.2020 23:59
30 Podyplomowe Studia Negocjacji, Mediacji i innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów od: 16.03.2019 00:01
do: 30.09.2019 23:59
od: 01.10.2019 23:59
do: 06.10.2019 23:59
od: 25.10.2019 23:59
do: 27.10.2020 23:59
31 Podyplomowe Studia Polityki Wydawniczej i Księgarstwa od: 16.03.2019 00:01
do: 31.10.2019 23:59
od: 09.11.2019 23:59
do: 16.11.2019 23:59
od: 20.11.2019 23:59
do: 21.11.2019 23:59
32 Podyplomowe Studia Prawa Międzynarodowego i Służby Zagranicznej od: 15.05.2019 18:00
do: 31.08.2019 23:59
od: 01.09.2019 00:10
do: 26.10.2019 09:00
33 Podyplomowe Studia Prawa Unii Europejskiej od: 15.05.2019 00:01
do: 31.08.2019 23:59
od: 01.09.2019 23:59
do: 15.09.2019 23:59
34 Podyplomowe Studia Problematyki Zorganizowanej Przestępczości i Terroryzmu od: 16.03.2019 00:01
do: 31.10.2019 23:59
35 Podyplomowe Studia Rachunkowości i Rewizji Finansowej od: 15.05.2019 18:00
do: 31.08.2019 23:59
od: 01.09.2019 00:10
do: 22.10.2019 15:00
36 Podyplomowe Studia Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego od: 01.06.2019 00:01
do: 30.09.2019 23:59
37 Podyplomowe Studia Varsavianistyczne od: 01.06.2019 00:01
do: 15.09.2019 23:59
38 Podyplomowe Studia Wczesnego Nauczania Języka Angielskiego od: 20.05.2019 07:16
do: 06.10.2019 23:59
od: 12.10.2019 09:59
do: 30.11.2019 23:59
od: 11.12.2019 09:00
do: 13.01.2020 23:59
39 Podyplomowe Studia Wdrażanie Zrównoważonego Rozwoju Metropolii i Innowacji Lokalnych od: 16.03.2019 00:01
do: 31.10.2019 23:59
40 Podyplomowe Studia Wschodnie od: 16.03.2019 00:01
do: 31.10.2019 23:59
41 Podyplomowe Studia Wychowania Seksualnego od: 20.05.2019 07:15
do: 06.10.2019 23:59
od: 12.10.2019 09:59
do: 30.11.2019 23:59
od: 11.12.2019 09:00
do: 03.02.2020 23:59
42 Podyplomowe Studia Zamówień Publicznych od: 16.03.2019 00:01
do: 04.10.2019 23:59
od: 25.10.2019 12:01
do: 25.10.2019 14:59
43 Podyplomowe Studia Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu od: 16.03.2019 00:01
do: 31.10.2019 23:59
44 Podyplomowe Studia z Etyki i Filozofii (specjalizacja nauczycielska) od: 02.09.2019 00:01
do: 04.10.2019 15:00
45 Podyplomowe Studium Administracji od: 16.03.2019 00:01
do: 31.10.2019 23:59
46 Podyplomowe Studium Administracji - kierunek: Kontrola, Nadzór i Audyt w Administracji Publicznej od: 16.03.2019 00:01
do: 31.10.2019 23:59
47 Podyplomowe Studium Filozofii i Etyki od: 16.03.2019 00:01
do: 31.10.2019 23:59
48 Podyplomowe Studium Nauk Politycznych, specjalność: Wiedza o Społeczeństwie od: 16.03.2019 00:01
do: 31.10.2019 23:59
49 Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego od: 16.03.2019 00:01
do: 30.03.2019 23:59
od: 15.10.2019 23:59
do: 28.02.2020 23:59
50 Podyplomowe Studium Polityki i Zarządzania Oświatą od: 20.05.2019 07:15
do: 06.10.2019 23:59
od: 17.10.2019 17:45
do: 17.10.2019 23:09
strony
Strony: 1, 2, 3
długość strony
Długość strony: 10, 25, 50, 100, 200