Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2019/20

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Rekrutacja

Opis

Rekrutacją są objęte wszystkie studia podyplomowe oferowane przez jednostki Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2019/2020. Tury rekrutacji na poszczególne studia mogą się odbywać w różnych terminach. Proszę zwrócić na to uwagę. Także różne mogą być wymagane dokumenty.

Studia będą dodawane do rekrutacji sukcesywnie.

Programy i tury rekrutacji

Lp. Studia Tura 1 Tura 2 Tura 3
51 Podyplomowe Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny od: 06.05.2019 00:01
do: 30.09.2019 23:59
od: 01.10.2019 00:01
do: 11.10.2019 23:59
52 Podyplomowe Studium Prawa Spółek od: 16.03.2019 00:01
do: 04.11.2019 11:59
53 Podyplomowe Studium Prawa Ubezpieczeń Gospodarczych od: 26.06.2019 00:01
do: 14.09.2019 23:59
od: 15.09.2019 23:59
do: 30.09.2019 23:59
54 Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej od: 06.05.2019 00:01
do: 14.09.2019 23:59
od: 15.09.2019 23:59
do: 30.09.2019 23:59
od: 01.10.2019 23:59
do: 17.10.2019 23:00
55 Podyplomowe Studium Rzeczoznawstwa Majątkowego Pośrednictwa Obrotu Nieruchomościami i Zarządzania Nieruchomościami od: 15.05.2019 18:00
do: 31.08.2019 23:59
od: 01.09.2019 23:59
do: 15.09.2019 23:59
56 Pomagisterskie Studium Logopedyczne od: 06.05.2019 00:01
do: 27.06.2019 23:59
od: 01.08.2019 00:01
do: 04.09.2019 23:59
57 Program LLM Prawo Energetyczne, Środowiska i Zmian Klimatu od: 15.07.2019 00:01
do: 04.10.2019 23:59
58 Studia Podyplomowe "Filologia Polska w Praktyce" - Media Bez Barier. Audiodeskrypcja (AD) i Napisy dla Niesłyszących od: 01.06.2019 00:01
do: 28.09.2019 23:59
59 Studia Podyplomowe Audyt Strategiczny w Instytucjach Publicznych i Prywatnych od: 06.05.2019 00:01
do: 30.09.2019 23:59
60 Studia Podyplomowe Coaching w Organizacji od: 01.06.2019 00:01
do: 14.10.2019 23:59
61 Studia Podyplomowe Data Science w zastosowaniach biznesowych. Warsztaty z wykorzystaniem programu R. od: 06.05.2019 00:01
do: 30.09.2019 23:59
62 Studia Podyplomowe Diagnoza Kliniczna Dziecka i Jego Rodziny od: 01.06.2019 00:01
do: 14.10.2019 23:59
63 Studia Podyplomowe Doskonalenie Warsztatu Tłumacza w Zakresie Przekładu Pisemnego od: 01.06.2019 00:01
do: 27.09.2019 23:59
od: 28.09.2019 23:59
do: 03.10.2019 23:59
64 Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Chemii od: 16.03.2019 00:01
do: 31.10.2019 23:59
od: 15.11.2019 00:01
do: 31.01.2020 23:59
65 Studia Podyplomowe dla Nauczycieli oraz Nauczycieli Akademickich w Zakresie Nauczania po Angielsku Przedmiotów Humanistycznych, Społecznych, Przyrodniczych, Ścisłych i Artystycznych od: 01.06.2019 21:30
do: 31.08.2019 23:59
66 Studia Podyplomowe „Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją. Kurs teorii i metodyki archiwalnej” od: 01.06.2019 00:01
do: 15.09.2019 23:59
od: 16.09.2019 23:59
do: 22.11.2019 23:59
67 Studia Podyplomowe „Filologia Polska w Praktyce” od: 16.03.2019 00:01
do: 29.09.2019 23:59
68 Studia Podyplomowe „Filologia polska w praktyce” – Dydaktyka języka polskiego jako obcego od: 01.06.2019 00:01
do: 28.09.2019 23:59
69 Studia Podyplomowe „Filologia polska w praktyce” – Polonistyka dla nauczycieli od: 01.06.2019 00:01
do: 28.09.2019 23:59
70 Studia Podyplomowe „Filologia polska w praktyce” – Redakcja językowa tekstu od: 01.06.2019 00:01
do: 28.09.2019 23:59
71 Studia Podyplomowe „Filologia polska w praktyce” – Redakcja językowa tekstu dla zaawansowanych od: 01.06.2019 00:01
do: 28.09.2019 23:59
72 Studia podyplomowe "Ekonomiczna analiza danych w programie Microsoft Excel i języku programowania VBA" od: 15.05.2019 00:01
do: 30.09.2019 23:59
od: 01.10.2019 23:59
do: 17.11.2019 23:59
73 Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie nauczania drugiego przedmiotu: przygotowanie do nauczania języka angielskiego (UKKNJA) od: 01.06.2019 21:30
do: 31.08.2019 23:59
74 Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie nauczania drugiego przedmiotu: przygotowanie do nauczania języka francuskiego (UKKNJF) od: 01.06.2019 21:30
do: 31.08.2019 23:59
75 Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie nauczania drugiego przedmiotu: przygotowanie do nauczania języka niemieckiego (UKKNJN) od: 01.06.2019 21:30
do: 31.08.2019 23:59
strony
Strony: 1, 2, 3, 4, 5
długość strony
Długość strony: 10, 25, 50, 100, 200