Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2019/20

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Szczegóły
Kod SP-ZA-ZZL
Jednostka organizacyjna Wydział Zarządzania
Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 30
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Szturmowa 1/3,
02-678 Warszawa
tel. 0 22 55 34 181 / 022 55 34 032
psm@wz.uw.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu Środy i czwartki 10.00-14.00, piątki 12.00-18.00, soboty 8.00-14.00, niedziele 8.00-12.00
Adres WWW http://podyplomowe.wz.uw.edu.pl/ZZL/
Wymagane dokumenty
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Zarządzanie zasobami ludzkimi to jedna z funkcji, która podlega dziś głębokim zmianom i przeobrażeniom. Dotyczy to zarówno zmian w ramach prac realizowanych w departamentach kadrowych, jak i pracy kadry kierowniczej z pracownikami. Dominującą tendencją w nowoczesnym zarządzaniu jest organizowanie sieci podwykonawców do realizacji jednostkowych projektów. Koordynator przedsięwzięcia najczęściej sam musi realizować funkcję kadrową. Do niego należy pozyskanie odpowiednich współpracowników i zbudowanie sprawnie funkcjonującego zespołu.
Celem studiów jest dostarczenie kierującym przedsięwzięciami wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania ludźmi i stosowania nowoczesnych instrumentów polityki personalnej. Natomiast specjaliści ds. personalnych pogłębią swoje kompetencje jako doradcy wyższej i średniej kadry kierowniczej i kreatorzy polityki personalnej zapewniającej organizacji zdobycie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej na rynku.
Zajęcia maja wyraźnie charakter praktyczny. Słuchacze otrzymują bogaty zestaw narzędzi  stosowanych w praktyce zarządzania zasobami ludzki a także zdobywają umiejętności tworzenia oryginalnych, dostosowanych do potrzeb organizacji instrumentów polityki kadrowej.

Kandydaci

Osoby odpowiedzialne w firmie za zarządzanie zasobami ludzkimi, realizacje polityki personalnej (HR) oraz występujące w roli kierowników przedsięwzięć (projektów), a także osoby pragnące rozwijać swą karierę w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów (220 godziny) obejmuje następujące bloki tematyczne: Nowe tendencje w zarządzaniu w zarządzaniu zasobami ludzkimi organizacji; Zarządzanie zasobami ludzkimi – best practice; Budowa potencjału społecznego organizacji; Rozwój pracowników; Metody i techniki kształtowania pro-efektywnościowych zachowań organizacyjnych; Zarządzanie funkcja personalną: Społeczne problemy zarządzania zasobami ludzkimi; Prawne i finansowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi, Warsztaty-Networking, Seminarium dyplomowe. (Szczegółowy program studiów na stronie internetowej Wydziału Zarzadzania www.wz.uw.edu.pl).

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy soboty i niedziele, przeciętnie 1-2 razy w miesiącu

Zaliczenia

Praktyczna praca projektowa i jej prezentacja publiczna z dyskusją. Najciekawsze opracowania mogą być kwalifikowane do publikacji w wydawnictwach Wydziału Zarządzania.

Absolwenci

Koordynatorzy przedsięwzięć i specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi przygotowani do swej roli, dysponujący aktualną wiedzą i umiejętnościami praktycznymi.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, deklaracja płatności czesnego, życiorys. Podanie, deklarację i życiorys drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu.

Opis rekrutacji

Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Czesne

5 500 PLN (opłata jednorazowa)
5 800 PLN (opłata w 2 ratach)
6 100 PLN (opłata w 8 ratach)