Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2019/20

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie Zarządzania i Ewaluacji Projektów Współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej

Szczegóły
Kod SP-ZA-UE
Jednostka organizacyjna Wydział Zarządzania
Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 30
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Szturmowa 1/3,
02-678 Warszawa
tel. 0 22 55 34 181
e-mail: psm@wz.uw.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu Środy i czwartki 10.00-14.00,
piątki 12.00-18.00,
soboty 8.00-14.00,
niedziele 8.00-12.00
Adres WWW http://www.wz.uw.edu.pl
Wymagane dokumenty
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (05.06.2019 00:01 – 30.09.2019 23:59)

Kształcenie odbywa się w formie wykładów, warsztatów, ćwiczeń symulacyjnych, studium przypadków, prezentacji multimedialnych.
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego zarządzania projektami, współfinansowanymi z funduszy Unii Europejskiej w biżącym okresie programowania 2014-2020.

Kandydaci

Pracownicy instytucji samorządowych i administracji publicznej, pracownicy firm doradczych, kadra zarządzająca przedsiębiorstwem. Kandydaci to osoby o wykształceniu ekonomicznym, prawniczym, jak i technicznym, zainteresowane wykorzystaniem środków unijnych.

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów (160 godzin) obejmuje następujące przedmioty: Polityka regionalna i jej instrumenty finansowe, Podział i zasady alokowania funduszy europejskich na lata 2014-2020, Zmówienia publiczne i pomoc publiczna, Projekt jako narzędzie pozyskiwania środków europejskich, czyli od pomysłu do realizacji, Budowa i funkcjonowanie zespołu projektowego, Biznes plan czy studium wykonalności?, Monitoring, Kontrola i ewaluacja projektów, Praktyczne aspekty obsługi generatorów aplikacyjnych, Podstawy wykorzystania MS Project w budowaniu i zarządzaniu projektami.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy soboty i niedziele, przeciętnie 1-2 razy w miesiącu.

Zaliczenia

Przedmioty kluczowe - zaliczenie. Studia kończą się napisaniem i obroną pracy dyplomowej.

Absolwenci

Absolwent studiów posiada specjalistyczne przygotowanie do programowania przedsięwzięć z wykorzystaniem środków unijnych, sporządzania aplikacji i doboru optymalnego sposobu ich finansowania. Dysponuje również wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do sprawowania nadzoru nad wdrażaniem projektów.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, deklaracja płatności czesnego, życiorys. Podanie, deklarację i życiorys drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu.

Opis rekrutacji

Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Czesne

5 500 PLN (opłata jednorazowa)
5 800 PLN (opłata w 2 ratach)
6 100 PLN (opłata w 8 ratach)