Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2019/20

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia podyplomowe Program Executive MBA

Szczegóły
Kod SP-EMBA
Jednostka organizacyjna Międzynarodowe Centrum Zarządzania
Kierunki studiów Ekonomia, Executive MBA, Zarządzanie
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe angielski
Limit miejsc 30
Czas trwania 3 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Międzynarodowe Centrum Zarządzania
Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski
ul. Nowy Świat 4
00-497 Warszawa
tel. 0 22 625 32 83
Godziny otwarcia sekretariatu Od poniedziałku do piątku 8.30-15.30
Adres WWW http://www.mba.uw.edu.pl
Wymagane dokumenty
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

W dobie dzisiejszych czasów kadra zarządzająca staje w obliczu paradoksalnego wyzwania: menadżerowie muszą się wykazać znajomością specjalistycznej wiedzy związanej z konkretną branżą a jednocześnie muszą posiadać umiejętność budowania na jej podstawie kompleksowej strategii obejmującej całość funkcjonowania organizacji.
Program Executive MBA daje absolwentom specjalistyczną wiedzę pogłębioną o aspekty praktyczne podane w kapsułce skupiającej w sobie praktyczny kurs zarządzania. Wiedza zdobyta na naszym programie ma praktyczne zastosowanie a firmy są bezpośrednimi beneficjentami tego, że ich pracownicy mają szanse studiowania na EMBA. 

Od wielu lat prowadzone przez nas programy posiadają najbardziej prestiżowe naświecie akredytacje: AMBA - Association of MBAs i EQUIS.

Kandydaci

Studia Executive MBA przeznaczone są dla osób z doświadczeniem zawodowym (w naszym Programie wymagane minimum to 3 lata), które pracują na stanowiskach kierowniczych i chcą zdobyć lub uzupełnić swoją wiedzę i posiąść praktyczne umiejętności w dziedzinie zarządzania.
Executive MBA nie jest dla osób pragnących specjalizować się w jednej z dziedzin zarządzania, takich jak np. finanse, marketing czy zarządzanie personelem. Program EMBA przeznaczony jest dla tych, którzy potrzebują strategicznego spojrzenia na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. 


Opis Studiów

Wykładowcy

Kadrę wykładowców naszego Programu Executive MBA tworzą najlepsi wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego oraz wiodących uniwersytetów w USA oraz Europie, m.in. Oxford, Cambridge.
Uzupełnieniem kadry uniwersyteckiej są praktycy biznesu z długoletnim doświadczeniem zawodowym.
Wybrani wykładowcy Programu:
- prof. Annela Anger-Kraavi (Ekonomia) - Cambridge University
- prof. Hadi S. Esfahani (Mikroekonomia) - University of Illinois at Urbana-Champaign,
- prof. Prem Chandrani (Zarządzanie międzynarodowe) - S P Jain Institute of Management & Research,
- prof. Patrick O'Sullivan (Etyka w biznesie) - Grenoble École de Management (GEM),
- prof. Nicholas Petruzzi (Zarządzanie operacyjne) - Penn State University,
- prof. Joseph Santora (Zachowania organizacyjne) - École des Ponts Business School,
- prof. Krzysztof Obłój - Uniwersytet Warszawski,
- Aneta Wilk-Łyś (Rachunkowość),
- dr Mieczysław Grudziński (Finanse przedsiębiorstw) - Akademia Leona Koźmińskiego,
- dr Tomasz Ludwicki (Zarządzanie strategiczne) - Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania,
- prof. Grażyna Wieczorkowska-Wierzbińska (Statystyka) - Uniwersytet Warszawski,
- prof. Krzysztof Klincewicz (Zarządzanie operacyjne) - Uniwersytet Warszawski,
- prof. Grzegorz Karasiewicz (Marketing) - Uniwersytet Warszawski,
- prof. Jovana Stanisljevic (Negocjacje) - Grenoble École de Management,
- prof. Boris Lezhava (Marketing) - Caucasus University,
- prof. Adam Tatarynowicz (Zarządzanie sieciowe) - Lee Kong Chian School of Business,
-prof. Tomasz Ochinowski (Strategiczne przywództwo) - Uniwersytet Warszawski

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy 2 razy w miesiącu 

Zaliczenia

Egzaminy, prezentacje, analiza studiów przypadków, quizy, symulacje, indywidualne lub grupowe.
Studia kończą się obroną projektu doradczego. 

Absolwenci

Nasze studia Executive MBA powstały w 1991 r. Od tego czasu nasz program ukończyło już ponad 1000 osób.
Każdego roku 60% uczestników naszych studiów to prezesi, członkowie rad nadzorczych i zarządów  oraz ich bezpośredni podwładni, reprezentujący  wiodące polskie i zagraniczne firmy. 

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Warunkiem przystąpienia do egzaminu wstępnego jest:

1. Dostarczenie kompletu dokumentów aplikacyjnych:
- posiadanie minimum trzyletniego doświadczenia zawodowego; preferowane doświadczenia zawodowe na stanowiskach menedżerskich. Informacje o doświadczeniu powinny być umieszczone w formularzu aplikacyjnym w przeznaczonych do tego sekcjach.
- wypełnionego formularza aplikacyjnego
- oryginału dyplomu ukończenia studiów I-go lub II-go stopnia
- oryginału indeksu lub transkryptu ocen (lub suplementu do dyplomu jeśli został wydany)
- dwóch listów rekomendacyjnych (preferowane: od aktualnego lub poprzedniego pracodawcy/przełożonego i współpracownika). Listy powinny być dostarczone w zaklejonych kopertach; treść listów nie będzie ujawniana kandydatowi
- dwóch zdjęć
- przedłożenie kopii dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

Dokumenty aplikacyjne dostępne są również na stronie Programu.2. Wniesienie bezzwrotnej opłaty aplikacyjnej w wysokości 1000 PLN. Opłatę aplikacyjną prosimy wnosić na nasz numer konta:
Bank Millennium 32 1160 2202 0000 0001 0838 9289

Opis rekrutacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie:
- 60-minutowego testu matematyczno-logicznego,
- 60-minutowego testu z języka angielskiego,
- 20-minutowej rozmowy kwalifikacyjnej. 

Czesne

8.000 USD i 44.900 PLN + 1 000 PLN opłaty aplikacyjnej
Opcjonalnie słuchacze mogą uczestniczyć w sesjach wyjazdowych do: Indii (2750 USD), Wlk. Brytanii (1500 EUR) i USA (2650 USD). Sesje wyjazdowe są dodatkowo płatne.

 

Pobierz informator o naborze