Rekrutacja na semestr letni na rok akademicki 2017/2018 - dla cudzoziemców przyjmowanych na innych zasadach niż Polacy

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.


Szanowni Kandydaci

zakończyła się rejestracja na studia od semestru letniego roku akademickiego 2017/2018. Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na rok akademicki 2018/2019. Więcej informacji na stronie irk.uw.edu.pl.

____________________________________________________________ 

 
Na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich podejmują i odbywają studia:
 • obywatele państw spoza UE/EFTA, którzy nie spełniają wymogów podejmowania i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich
 • osoby z ważną Kartą Polaka, rezygnujące z ubiegania się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich (podejmujący studia np. jako stypendyści Rządu RP)
 • obywatele państw członkowskich UE lub EFTA, którzy zdecydowali się podjąć w Polsce naukę na warunkach dotyczących obywateli krajów spoza UE/EFTA (np. jako stypendyści Rządu RP)

Osoby te mogą podjąć studia:
 
 • na zasadach odpłatności dewizowej
 • jako stypendyści strony polskiej (otrzymujący stypendium Rządu RP i zwolnieni z obowiązku ponoszenia opłat)
 • bez odpłatności i świadczeń stypendialnych
 • jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę
 • jako stypendyści uczelni
 
na podstawie
 • decyzji Rektora UW
 • umów międzynarodowych – na zasadach określonych w tych umowach
 • umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie – na zasadach określonych w tych umowach
 • decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego

UWAGA: cudzoziemcy, którzy posiadają kartę czasowego pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Polski podejmują studia na zasadach odpłatności

---------------------------------------

W razie wątpliwości skontaktuj się z Biurem ds. Rekrutacji UW:

Biuro ds. Rekrutacji UW
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pok. nr 4
tel.: +48 22 55 24 -043, -048, -075
e-mail:
admission@uw.edu.pl
godziny przyjęć:
pon.- pt. (9:00 - 15:00)

http://rekrutacja.uw.edu.pl/